Cadru general și drepturi de proprietate

Site-ul https://sperantacopiilorspeciali.ro/ și toate serviciile aferente acesteia sunt deținute și administrate de către Asociația Speranța Copiilor Speciali. Aceşti termeni şi condiţii definesc modul în care puteţi folosi acest website şi serviciile aferente.

Aceşti termeni şi condiţii pot suferi modificări pe parcursul perioadei de funcţionare a platformei, în funcţie de schimbările intervenite în funcţionarea acesteia, în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă sau din orice altă cauză considerată de către noi ca fiind generatoare de modificări. Rămâne în responsabilitatea dumneavoastră să accesaţi şi să verificaţi acest document în momentul în care accesaţi site-ul online.

Folosind site-ul www.sperantacopiilorspeciali.ro şi serviciile conexe veţi putea dona pentru unul sau mai multe proiecte derulate de Asociația Speranța Copiilor Speciali.

 

Donații online

Donaţiile primite prin intermediul website-ului www.sperantacopiilorspeciali.ro şi al serviciilor conexe se fac în sistem de plată on-line cu cardul, prin intermediul procesatorului de plăţi online care a încheiat un contract în acest sens cu Asociația Speranța Copiilor Speciali. Plăţile sunt securizate, conform protocoalelor internaţionale de securitate şi confidenţialitate a datelor. Procesarea datelor de card se face pe o pagină securizată a procesatorului de plăţi.

Când o donaţie este făcută prin www.sperantacopiilorspeciali.ro, aceasta generează o tranzacţie pe cardul dumneavoastră care este finală şi nedisputabilă, în afară situaţiei în care este demonstrată folosirea fără acord a unui card de debit sau credit de către o altă persoană decât posesorul de drept. În acest caz, în care a fost folosită fără autorizare cardul dumneavoastră de credit sau debit, ori dacă acesta a fost furat sau pierdut, trebuie să notificaţi banca dumneavoastră emitentă şi să urmaţi procedura acesteia pentru aceasta situatie.

 

Încalcarea termenilor și condițiilor

În cazul în care dumnevoastră încălcaţi oricare din termeni şi condiţiile din prezentul document, Asociația Speranţa Copiilor Speciali îşi rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent, fără nici o notificare prealabilă, accesul dumneavoastră la unul sau la toate modulele asociate cu platforma www.sperantacopiilorspeciali.ro şi serviciile conexe.

 

Legislaţie aplicabilă şi reglementări

Accesul utilizatorilor şi folosirea de către aceştia a site-ului www.sperantacopiilorspeciali.ro şi a serviciilor conexe sunt guvernate de legislaţia română în vigoare.

Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea/funcţionarea acestei platforme, a conţinutului său a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de legislaţia română în vigoare şi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.

 

Contact:

Pentru orice informaţie legată de funcţionarea platformei www.sperantacopiilorspeciali.ro şi a serviciilor conexe, precum şi pentru orice sesizări, reclamaţii, solicitări pe care le puteţi avea în legătură cu aceasta, ne puteţi contacta telefonic la numarul de contact: 0746162010, prin email la adresa: info@sperantacopiilorspeciali.ro, sau la adresa postală: Asociația Speranta Copiilor Speciali, Jud. Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, Str. Amurgului, Nr. 59B.